Bijentuin

In het voorjaar van 2014 heeft de Bijenbehouderij de Gagel een bijentuin aangelegd, zodat de bijen dicht bij huis voedsel kunnen vinden.

Monique Quaedackers, eigenaar van de BijenBEhouderij, is bioloog en behalve door de honingbij ook gefascineerd door alle andere bijensoorten die in Nederland voorkomen. Met de aanleg van de bijentuin proberen we een steentje bij te dragen aan een bijvriendelijk omgeving.

Bekijk hier een filmpje waarin de tuin en de bijen te zien zijn.